"נצנוצי אור" ניצן שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
ניצן
שתרוג

תמונת השבוע -

"נצנוצי אור" ניצן שתרוג - אדמה יוצרת

"נצנוצי אור" הגן הבוטני ירושלים צילום: ניצן שתרוג / צמצם: 4 / מהירות: 1:2000 / ISO 500

קליפ השבוע -

"נצנוצי אור" ניצן שתרוג - אדמה יוצרת