מדרגות לשמיים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

מדרגות לשמיים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk -מדרגות לשמיים - הודו - מסע בזמן

"מדרגות לשמיים" ג'אנטאר מאנטאר - הודו - צילום: יואל שתרוג - צמצםf10 מהירות 1:400 iso 100

קליפ השבוע -

מדרגות לשמיים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת