קירות מדברים

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

קירות מדברים