"מטרופולין תל אביב" - יואל שתרוג- אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

"מטרופולין תל אביב" - יואל שתרוג- אדמה יוצרת