"מטרופולין תל אביב" - יואל שתרוג- אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

"מטרופולין תל אביב" - יואל שתרוג- אדמה יוצרת

גשר יהודית - תל אביב - 21 לדצמבר - אור - יום ההיפוך - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"מטרופולין תל אביב" - גשר יהודית - צילום: יואל שתרוג / צמצם: 4.5 / מהירות: 1:60 / ISO 2500

קליפ השבוע -

"מטרופולין תל אביב" - יואל שתרוג- אדמה יוצרת