טרמינל 1 מנחת בצת - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

טרמינל 1 מנחת בצת - יואל שתרוג - אדמה יוצרת