צוללת צהובה

מאת:
יואל
שתרוג

"בעיר בה נולדתי, חי אדם, שהפליג לים והוא סיפר לנו על חייו, בארץ הצוללות. אז הפלגנו לעבר השמש, עד שמצאנו את ים הברקת וחיינו מתחת לגלים, בצוללת הצהובה שלנו. כולנו חיים בצוללת צהובה , בצוללת צהובה"

קליפ השבוע -

צוללת צהובה

"בעיר בה נולדתי, חי אדם, שהפליג לים והוא סיפר לנו על חייו, בארץ הצוללות. אז הפלגנו לעבר השמש, עד שמצאנו את ים הברקת וחיינו מתחת לגלים, בצוללת הצהובה שלנו. כולנו חיים בצוללת צהובה , בצוללת צהובה"