הפס הכחול

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

הפס הכחול