הפס הכחול - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

הפס הכחול - יואל שתרוג - אדמה יוצרת