ציפור האש - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג
9/6/2022

"שלח לי שקט טוב מוגן, שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוכן. לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסא, מארץ רחוקה. שלח לי שקט מאורגן, שלח לי שקט מעודכן, שלח לי שקט מפואר, תשלח לי שקט מהכפר, תשלח לי שקט בקופסא, מארץ רחוקה. שקט, שקט, שקט, שקט מופתי מיום הולדתי עד יום מותי, שקט עד יום מותי"

יונה וולך - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

הזייה - בהשראת שירי יונה וולך - צילום: יואל שתרוג

יונה וולך - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

עשן הזמן - בהשראת שירי יונה וולך - צילום: יואל שתרוג

יונה וולך - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

קליפ השבוע -

ציפור האש - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

"שלח לי שקט טוב מוגן, שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוכן. לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסא, מארץ רחוקה. שלח לי שקט מאורגן, שלח לי שקט מעודכן, שלח לי שקט מפואר, תשלח לי שקט מהכפר, תשלח לי שקט בקופסא, מארץ רחוקה. שקט, שקט, שקט, שקט מופתי מיום הולדתי עד יום מותי, שקט עד יום מותי"
9/6/2022