הבית שליד המסילה

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

הבית שליד המסילה

"הבית שליד המסילה - הונגריה - צילום: יואל שתרוג - "בבית ליד המסילה, לא מתהלכים עוד ברגליים יחפות. וליד המרפסת הגדולה, לא מבעירים עוד את עלי הצפצפות. השער סגור, הדלתות נעולות, התריסים מוגפים גם ביום. הרקיע פרוש ועיניו עוד כחולות, אך הבית חדל כבר לנשום" (אהוד מנור)

קליפ השבוע -

הבית שליד המסילה