"שומר הנגב" - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

"שומר הנגב" - יואל שתרוג - אדמה יוצרת