הצעקה - ניצן שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
ניצן
שתרוג
7/5/2020

תמונת השבוע -

הצעקה - ניצן שתרוג - אדמה יוצרת

הצעקה - ניצן שתרוג - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"הצעקה" צילום: ניצן שתרוג - שילת - ניצן, צלמת, אמנית, מורה לצילום, מנהלת התוכן של אדמה יוצרת.

7/5/2020

קליפ השבוע -

הצעקה - ניצן שתרוג - אדמה יוצרת

7/5/2020