הצעקה

מאת:
ניצן
שתרוג
7/5/2020

תמונת השבוע -

הצעקה

"הצעקה" צילום: ניצן שתרוג - שילת - ניצן, צלמת, אמנית, מורה לצילום, מנהלת התוכן של אדמה יוצרת.

7/5/2020

קליפ השבוע -

הצעקה

7/5/2020