שתיקת הכבסים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

שתיקת הכבסים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת