ציור באור

מאת:
יואל
שתרוג
2/4/2020

תמונת השבוע -

ציור באור

שמש של אחר הצהרים מצטרפת למחול, שולחת קרן אור אל הוילון ויוצרת מופע תעתועים צולם בסמרטפון - צמצם F1.8 - מהירות 1:150 - ISO - 40

2/4/2020

קליפ השבוע -

ציור באור

2/4/2020