קירות מדברים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

קירות מדברים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

קירות מדברים - בואנוס איירס - קרלוס גרדל - יואל שתרוג - אדמה יוצרת - yoel sitruk

"קירות מדברים" בואנוס איירס - צילום: יואל שתרוג - הרחוב שמוביל לבית של קרלוס גרדל

קליפ השבוע -

קירות מדברים - יואל שתרוג - אדמה יוצרת