שם-מים / יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

שם-מים / יואל שתרוג - אדמה יוצרת