מה שצבע יכול לעשות - יואל שתרוג - אדמה יוצרת

מאת:
יואל
שתרוג

קליפ השבוע -

מה שצבע יכול לעשות - יואל שתרוג - אדמה יוצרת