כשזה עמוק

מאת:
יואל
שתרוג

תמונת השבוע -

כשזה עמוק

"כשזה עמוק" אגם וגוריטידה - צפון יוון - צילום: יואל שתרוג "כשזה עמוק, עוצר כל העולם ואת קוטפת כוכבים כשזה עמוק, עמוק את מרגישה שלתמונה נוספו המון צבעים. מה מסתתר בתוך שנייה מתוקה, כשזה עמוק את יודעת מה שנשאר בסוף זאת רק השתיקה כשהוא רחוק את לבד. כשזה עמוק, הרוח כמו נושאת אותך למקומות זרים, כשזה עמוק, עמוק שלגים של כעס בתוכך בין רגע נמסים"

קליפ השבוע -

כשזה עמוק