ימים לבנים

מאת:
יואל
שתרוג
15/4/2020

תמונת השבוע -

ימים לבנים

"ימים לבנים, ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה. שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה. גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר". לאה גולדברג, צילום: יואל שתרוג

15/4/2020

קליפ השבוע -

ימים לבנים

15/4/2020